Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Sınav için başvuru tarihleri 8-10 Ağustos 2012’dir.

Sınav tarihleri ise;

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü      : 13 Ağustos 2012

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                   : 14,15 Ağustos 2012

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA

ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI İLE

ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

KONTENJANLAR *

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ            40  (25 Erkek, 15 Bayan)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ                                           70  (39 Erkek, 31 Bayan)

Futbol Antrenörlüğü                                                                        10  (6 Erkek, 4 Bayan)

Basketbol Antrenörlüğü                                                                  10  (6 Erkek, 4 Bayan)

Hentbol Antrenörlüğü                                                                      10  (6 Erkek, 4 Bayan)

Voleybol Antrenörlüğü                                                                    10  (6 Erkek, 4 Bayan)

Aletli Cimnastik Antrenörlüğü                                                          6  (3 Erkek, 3 Bayan)

Masa Tenisi Antrenörlüğü                                                                6  (3 Erkek, 3 Bayan)

Tenis Antrenörlüğü                                                                            6  (3 Erkek, 3 Bayan)

Atletizm Antrenörlüğü                                                                        6  (3 Erkek, 3 Bayan)

Güreş Antrenörlüğü                                                                            6  (3 Erkek, 3 Bayan)

Engelli                                                                                                    3

* YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’ni Milli Sporculara ayırmıştır. Bu oranın %75’i Olimpik branşlara, kalan % 25’i ise diğer branşlardan başvuran Milli sporculara ayrılacaktır.

 

Başvuru Koşulları:

 1. T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
 2. Milli Sporcular ve Spor Alanından mezun olanadaylar için 2012 YGS Puantürlerinden en az birinden 140,000 puan almış olmak.
 3. Diğer alanlardan mezun olan adaylar AntrenörlükEğitimi Bölümü           için 2012 YGS Puan türlerinden en azbirinden 200,000, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 250,000 puan almış olmak.
 4. Adaylar her iki bölümede ön kayıt yaptırabilirler. Ancak Antrenörlük Eğitimi Bölümünden sadece 1branşa ön kayıt yaptırabileceklerdir.
 5. Engelli adaylarınAntrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurabilmeleri için İletişim kurma ileilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden KazanmaGücünden Azalma Oranı %70-25 arası olan ortopedik engellilerin öndeğerlendirme kurulunun oluru gereklidir. Adaylar Beden Kazanma GücündenAzalma Oranını Ç.Ü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından belgeletmekzorundadırlar.
 6. Antrenörlük EğitimiBölümüne başvuran ve Ön değerlendirme kurulunca başvuruları uygun görülenEngelli adayların en az 2 yıl lisanlı olarak spor yaptıklarınıbelgelemeleri ve 2012 YGS Puantürlerinden en az birinden 180 puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru formu (Kayıt esnasında matbu olarakverilecektir),
 2. 2012 YGS Sınav sonuç belgesinin aslı,
 3. Diplomanın aslı,
 4. Nüfus cüzdanının aslı,
 5. Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
 6. Milli sporcular için Milli olduklarına dair SporGenel Müdürlüğü’nden alacakları belge,
 7. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel YetenekSınavına girmesinde sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (HükümetTabipliği veya Sağlık Ocaklarından).

Başvuru Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü                : 8-10 Ağustos 2012

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                             : 8-10 Ağustos 2012

Ön Kayıtlar:

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası kayıt bürosunda 830 – 1700 saatleri arasında yapılacaktır.

Ön kayıt sırasında adayların parmak izi alınacağından ve fotoğrafı çekileceğinden dolayı başvuruyu adayın bizzat kendisi yapmak zorundadır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sınav Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü                : 13 Ağustos 2012

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                             : 14,15 Ağustos 2012

Sınav Yeri: Çukurova Üniversitesi ve GHSİ Müdürlüğü Spor Tesisleri

·         Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizce’dir.

·         NOT: Yüksekokulumuzun başarılı öğrencileri çift anadal programına katılarak çift diploma alma imkanına sahiptir. Ayrıca yandal programımız da mevcuttur.

Yüksekokulumuz ve Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her tür bilgi ve duyuruyu http://besyo.cu.edu.tr veya   

(322) 3387001 numaralı telefondan edinebilirsiniz.

Bakmadan Geçme