Genel Kurul Tarihi Belirlendi

2012 Londra Olimpiyatları’nın ardından 52 özerk Federasyon, seçim sürecine girdi…


Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız SporFederasyonları’nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe görefederasyonların olağan genel kurulları, olimpik ve paralimpik spordallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında ise yazolimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içinde yapılmasıgerekiyor.

Bu sebeble Türkiye Hentbol Federasyonu’da 3. Olağan Genel Kurul ve Mali Kurul tarihini resmi sayfasından ilan etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun 3.Olağan Genel Kurul ve 3.Olağan Mali Genel Kurulu 13 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 11.00’de ANKARA’DA yapılacağı, İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 14 Ekim 2012 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı belirtildi.

3.Olağan Genel Kurul ve Mali Kurulla ilgili duyuruların, THF resmi sitesi www.thf.gov.tr ‘den ve www.sgm.gov.tr’ den açıklanacağı aktarıldı.

Bakmadan Geçme