Hentbol’da seçime 24 saatten az bir süre kaldı

Türkiye Hentbol Federasyonu’nda seçim zamanı…

HENTBOLHABER.NET – Türkiye Hentbol Federasyonu 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00’da, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 1 Kasım 2021 Pazartesi günü aynı saatte TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU SALONU Yıldızevler Hilal Mah. Hollanda Cad. No.47 06550 Çankaya- ANKARA’DA gerçekleştirilecek.

Mevcut Başkan Bilal Eyuboğlu ile Uğur Kılıç, THF’nin yeni döneminde başkanlık için mücadele edecekler.

Kesinleşen 160 delege, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun bundan sonraki başkanını belirleyecek. Açıkçası Türk Hentbolunun kaderini listede yer alan 160 delege belirleyecek. 

THF 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Gündemi ise şu şekilde:

GÜNDEM

1. Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

5. Gündemin okunması ve oylanması

6. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

7. Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

8. Gençlik ve Spor Bakanlığınca ertelenen Genel Kurullar sebebiyle THF Yönetim Kurulunca kabul edilen 2021 yılı bütçesinin okunması, görüşülmesi ve ibrası,

9. Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

10. Başkan adaylarının konuşmaları,

11. Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,

12. 2022 ve 2023 bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

13. Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16. Dilek ve Öneriler.

 

 

Bakmadan Geçme