THF 37 Yaşında

Türkiye Hentbol Federasyonu 37. yaşını kutluyor…

Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek ve Beden Terbiyesi Genel Müdürümerhum Talat Akgül’ün gayretleriyle 4 Şubat 1976 yılında 22. Federasyon olarakHentbol Federasyonu kurulmuştur.

4 Şubat 2013 itibariyle 37.Yaşını kutlayan Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluş tarihçesi şöyle:

Türkiye’de hentbol ilk kez 1927-1938yılları arasında açık alan hentbolü olarak başlamıştır. Öncülüğünü Almanya’daöğrenim yapan ve beden eğitimi öğretmeni kökenli Hüsamettin Güreli, ZekiGökışık, Nafi Tağman, askeri okullarda yapmıştır. Bu askeri okulların yanı sıraGazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünde de bazı kurallar tespit edilerek,futbol sahalarında "el topu" adı altında hentbolün yaşatılmasına katkıdabulunmuş. Ülkemizde ilk resmi saha el topu oyun kuralları 1934 yılında Türkiyeİdman Cemiyeti ittifakı tarafından yayımlanmıştır.

Ülkemizde ilk resmi açık alan hentbolmaçı 1938 yılında oynanmıştır.

İlk Federasyon Başkanı olan SayınVedat Abut kısa bir sure görev yaptıktan sonar Başkanlığı Sayın Fail Gökay’adevretmiştir. 1958 yılında, Hentbol Federasyonu Başkanı Sayın VahitÇolakoğlu’nun çabaları ile "Voleybol El Topu" adı altında Türk Hentbolü yeni birkimlik kazanmıştır. Vahit Çolakoğlu’nun görev süresi içinde Kulüp takımlarıarasında açık alan hentbol müsabakaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kulüptakımları, Harbokulu, Jandarmagücü, Ziraat Gençlik, Maltepe, Emniyet, Anıtspor,Pınarspor ve Doğuspor’dur. Yapılan müsabakalar sonunda her yıl sonunda hemenhemen her yıl Harbokulu şampiyon olmuştur.

Türkiye’de hentbol, voleybol vebasketbol ile birlikte 1942 yılında "Spor Oyunları Federasyonu" çatısı altındateşkilatlanınca hız kazanan bir gelişme evresine girmiştir. 1942-43 sezonundaİstanbul Hentbol Ligi kurulmuş ve söz konusu ligde Defterdar Takımı şampiyonolmuştur. 1943-44 ve 1944-45 sezonlarında Fenerbahçe, 1945-1955 yılları arasındaise, Galatasaray şampiyonluğu elinde tutmuştur. 1945’te ilk kez TürkiyeŞampiyonası düzenlenmiş ve "Kara Harp Okulu Hentbol Takımı" ilk TürkiyeŞampiyonu olmuştur.

1941 yılında Hasan Örengil ve 1947yılında Mehmet Arkan-İlyas Sınal ikilisi el topu ile ilgili öncü kitaplaryayımlamışlardır.

1945 yılı ve sonrasındaki okullardabayanlar arası 2×15 dakika süreli iki devreli salon hentbolü maçlarıyapılmıştır. 1960-1962 yıllarında açılan hakem kurslarının öğretmenliğiniİbrahim Selet yapmış ve bu kurs sonunda başarılı olan Atilla Bostancıoğlu,Bülent Yılmazer, Necip Doğutürk, Nadi Irmaklar, Sedat Çöteli, Ömer Lütfi Tuncel,Fahri Alpagut, Turan Çetinkol, Ertuğ Fırat, Mazhar Kerestecioğlu, İbrahim Selet,Hüsamettin Topuzoğlu, Rıza Nur Mazlumca ve Şeref Tunca resmi olarak hakemunvanını alan ilk grup olmuştur.

Ülkemizdeki salon hentbolü ile ilgiliilk ciddi çalışmalar 1974-1975 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihlerde MilliEğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına eğitime gönderilen bir grup bedeneğitimi öğretmeni, eğitim gördükleri Federal Almanya’dan dönerek görevyaptıkları Beden Eğitimi Bölümlerinde modern salon hentbolünün temellerinioluşturan değerli çalışmalar yapmışlardır. 1975 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsüve Ankara Spor Akademisi öğretim üyesi Yaşar Sevim tarafından salon hentbolükuralları derlenerek ilk kez bir kitap halinde yayımlandı. Adı geçenüniversitemizde salon hentbolü adına yapılan değerli çalışmalar ile salonhentbolünün Türkiye’de yaygınlaşması ve kökleşmesine önemli katkılarsağlanmıştır.

Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı AliŞevki Erek ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü merhum Talat Akgül’ün gayretleriyle 4Şubat 1976 yılında 22. Federasyon olarak Hentbol Federasyonu kurulmuştur.

Federasyon Başkanlığı görevine AlmanyaKöln Spor Akademisinde 4 yıl süre ile hentbol, basketbol, futbol, voleybol,antrenman bilgisi konularında ihtisas öğrenimi gören Yaşar Sevim getirildi.Yaşar Sevim başkanlığındaki ilk Federasyon Kurulları aşağıdaki gibioluşturulmuştur.

Başkan: Yaşar Sevim
Genel Sekreter: İsmailHakkı Esemen
Asbaşkan: Erol İlgin
Üye: Sedat Muratlı
Üye: FahrettinGünvar
Üye: Atilla Bostancıoğlu
Üye: Şahin Köktürk
Üye: İlhanÖzler
Üye: Murat Kılıç
Üye: Sabahattin Erman
Üye: TurgayKayaoğlu
Eğitim Birimi Asbaşkanı: Sedat Muratlı
Eğitim Birimi Üyesi: MuratKılıç
Eğitim Birimi Üyesi: Kayhan Beyhan
Eğitim Birimi Üyesi: AhmetSarıyer
Eğitim Birimi Üyesi: Erhan Bayramoğlu
Merkez Hakem KomitesiAsbaşkanı: İsmail Hakkı Esemen
Merkez Hakem Komitesi Üyesi: MeteÖktem
Merkez Hakem Komitesi Üyesi: Atilla Bostancıoğlu
Merkez HakemKomitesi Üyesi: Ercan Ersü
Hukuk Danışmanı: Atila Bostancıoğlu
Dışİlişkiler ve Olimpiyat Komitesi Temsilcisi: Can Şipal
Sağlık Kurulu Başkanı:Dr. Nurullah Ersul

Türkiye Hentbol Federasyonunun kurulması ilebaşlanan çalışmaların önemli ayaklarından biri olarak 1977 yılından itibarenüniversitelerin (Anadoluhisarı, 9 Eylül ve Manisa) Beden Eğitimi ve SporBölümlerinde hentbol bilim dalı kurulmuş ve zaman içinde diğer eğitimkurumlarının müfredat programları kapsamına da alınmıştır. Ankara 19 Mayıs,İstanbul ve Manisa Spor Akademilerinde hentbol temel ders ve ihtisas dersiolarak yer almıştır.

Açılan hakemlik ve antrenörlük eğitim programlarıile Türk hentbolünün kurumlaşması yönünde önemli aşamalar kat edilmiştir. Eğitimçalışmalarına verilen öneme paralel olarak 1976-79 yıllarında 16 antrenörlükkursu düzenlenmiş ve bu kurslar sonunda 593 kişi antrenörlük belgesi almaya hakkazanmıştır. Antrenörlük sayısı 1976 yılında 323, 1977 yılında 457 ve 1978yılında da 593’e çıkmıştır.

Tabanını okulların oluşturduğu bu spor dahasonraları M.T.A., Beşiktaş, İstanbul Bankası Yenişehir, İ.T.Ü., Kolej, Arçelik,Simtel,Taçspor, Çukobirlik, Hacettepe, Karşıyaka, İzmirspor, Etispor, EskişehirKılıçoğlu Toprakspor, Pertevniyal ve isimlerini sayamayacağımız Konya, Adana,Eskişehir, Mersin, Trabzon, Rize, Bursa gibi illerimizdeki kulüplerimizindesteği ile daha da yaygınlaşmış ve gelişmiştir.

15-25 Temmuz 1978 tarihleri arasında, Bursa’dadeğişik bölgelerden seçilen 26 sporcu ile ilk A-Milli Erkek Takım Kampıgerçekleştirildi. Söz konusu kampta teknik direktör olarak görev yapan YaşarSevim takip eden 10 yıl boyunca A-Milli Erkek Takımı Teknik Direktörlüğügörevini sürdürdü. Genç Milli Erkek Takımımızın oluşturulmasında da KayhanBeyhan, Yüksel Yıldız, Murat Kılıç ve Ahmet Sarıyer önemli görevlerüstlenmişlerdir. Günal Ensari, Rüştü Şahin, Alexander Rezanov, Mustafa Aslan,Feridun Dorak, Yüksel Yıldız, Hüseyin Güney, Ahmet Topbaş, Ahmet Kaynak, TuncayEresken, Erhan Acar, Süreyya Işıldak, Osman Otay, Sezgin Kaymaz ve dahaisimlerini belirtemediğimiz birçok değerli antrenörümüzün bahse konu oluşuma çokdeğerli katkıları olmuştur.

Türk Milli Hentbol Erkek Takımı ilk resmi maçını12.09.1979 tarihinde Yugoslavya’nın Split şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunlarıesnasında Mısır Milli Hentbol Takımı ile yapmış ve müsabaka 16-31 şeklinde MilliTakımımız aleyhine sonuçlanmıştır. Genç Milli Erkek Takımımız ise, ilkuluslararası karşılaşmasını 08.08.1979 tarihinde Bulgaristan’ın Loveç şehrindeYugoslavya Genç Milli Erkek Takımı ile yapmış ve maçtan 29-10 yenik ayrılmıştır.A Milli Erkek Takımımız ilk galibiyetini 16.12.1981 tarihinde Romanya’dadüzenlenen Balkan Şampiyonası’nda, 32-19 şeklindeki skorla Yunanistan’a karşıalınmıştır.

A Milli Hentbol Bayan Takımımız, ilk uluslararasımüsabakasını 08.12.1983 tarihinde, Bulgaristan’ın Haskova şehrinde BulgaristanMilli Takımı ile yapmış ve 28-12 skorla yenilmiştir.

Üniversite Milli Hentbol Erkek Takımı ilk kez1984 yılında, Federal Almanya’da düzenlenen Üniversiteler Dünya Şampiyonasınakatıldı. Adı geçen Şampiyonadaki ilk müsabakamız Avusturya’ya karşı olmuş ve22-15 skorla milli takımımız aleyhine sonuçlanmıştır.

1992 yılında, İzmir’de gerçekleştirilen veRomanya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın iştirak ettiği Balkan Şampiyonası sonundaGenç Milli Hentbol Erkek Takımımız Balkan Şampiyon olmuştur.

1993 yılı Haziran ayında ilk kez yapılan YıldızErkekler ve Bayanlar Balkan Şampiyonası’nda hentbolcülerimiz erkeklerde 2.,bayanlarda 3.’lük elde etmiştir. Aynı yılın Kasım ayında düzenlenen BalkanŞampiyonası’nda A Milli Hentbol Erkek Milli Takımı hentbol tarihimizde ilk kezBalkan şampiyonu olmuştur.

1994 yılında yapılan Balkan Yıldız BayanlarBalkan Şampiyonası’nda takımımız birinciliğe ulaşmış, Eskişehir’de düzenlenenGençler Balkan Şampiyonası’nda ise, hentbolcülerimiz erkek ve bayanlarda üçüncüsırayı almışlardır. Ocak 1995’te İzmir’de düzenlenen Dünya ÜniversitelerarasıHentbol Şampiyonası’nda hentbolcülerimiz dünya ikincisi olmuş, Eskişehir’deyapılan Balkan Büyükler Hentbol Şampiyonası’nda milli takımımız BalkanŞampiyonluğu’na ulaşmıştır.

Geçmişten Günümüze FederasyonBaşkanları

PROF.DR. YAŞAR SEVİM: (1976 –1979) Hentbol Federasyonu’nun kurucusu ve ilk başkanı olan Yaşar Sevim,bu görevi 28 yaşında üstlenen en genç başkan oldu. Gazi Üniversitesi BedenEğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenör Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Birçokönemli başarıya imza atan kulüp hentbol takımlarının antrenörü ve teknikdirektörü olarak Türk hentbolünün gelişmesine değerli katkıları olmuştur. YaşarSevim, Avrupa Hentbol Federasyonunun (European Handball Federation,E.H.F.)Lektörü olarak ülkemizi E.H.F. de temsil etmiştir. Sevim, 9 Şubat 2009tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kabederek, aramızdan ayrıldı.

PROF.DR. SEDAT MURATLI: (1979 – 1979)Yaşar Sevim’den sonra 2 ay gibi kısa bir süre Türkiye HentbolFederasyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Halen Akdeniz Üniversitesi BedenEğitimi Spor Yüksek Okulunda Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır.

İBRAHİM SELET: (1979 – 1980)Sedat Muratlı’dan sonra bir yıl kadar Federasyon Başkanlığı görevinisürdürmüştür.

ŞEREF TUNCA: (1980 – 1989)İbrahim Selet’ten sonra 9 yıl Federasyon Başkanlığı yaptı. En uzun süreFederasyon Başkanlığı yapan Tunca, döneminde Erkekler Deplasmanlı Hentbol 1.Ligi, Erkekler Deplasmanlı Hentbol 2. Ligi ve Bayanlar Deplasmanlı 1. Ligikuruldu.

PROF. DR. YAVUZ İMAMOĞLU: (1989 –1993) Şeref Tunca’dan sonra Federasyon Başkanlığı’na gelmiştir.

SERHAT BİLGİ: (1993 – 2000)Serhat Bilgi ve ekibi seçimle Türkiye Hentbol Federasyonunda işbaşıyapan ilk Federasyon Başkanı’dır.

GÜNAL ENSARİ: (2000 – 2004) 1977yılından itibaren çeşitli kulüplerde hentbol antrenörlüğü yapan ve TürkiyeHentbol Federasyonunun teknik ve eğitim konularındaki çalışmalarında ve millitakımlarda görevler üstlenmiş olan Günal Ensari, TED Ankara Koleji Lise kısmındaBeden Eğitimi Zümre Başkanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca halen Akdeniz HentbolKonfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Uluslararası Hentbol Federasyonu(I.H.F.) Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

TARIK CENGİZ: (2004 – 2010)Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tarık Cengiz, 1999yılında gerçekleştirilen genel seçim sonunda Demokratik Sol Parti mensubu olarakSamsun milletvekili sıfatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.17 yılaktif olarak hentbol oynadıktan sonra 1996 yılında Türkiye Hentbol FederasyonuMerkez Hakem Kurulu Asbaşkanı görevini üstlendi. Daha sonra T.H.F. YönetimKurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. 2001 yılında, Avrupa Hentbol FederasyonuTahkim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması nedeniyle yapılan seçim sonundaE.H.F. tahkim kurulu üyeliğini kazanmıştır. Söz konusu görevi 2004 yılına kadarsürdürmüştür. 2004 yılında, yapılan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığıseçimi sonunda diğer başkan adayları Günal Ensari ve Serhat Bilgi’nin önündeseçimleri kazanarak 8. Hentbol Federasyonu Başkanı olmuştur.

BİLAL EYUBOĞLU : ( 2010 – ……)

Bilgi Kaynağı: Thf.Gov.tr

Bakmadan Geçme